Inloggen

Met klokvoorverkoop kunt u vanaf 12.00 uur het aanbod voor de volgende dag al beschikbaar maken voor uw klanten.

Deze nieuwe vorm van verkoop stelt u in staat om buiten de reguliere veiltijden een deel van het klokaanbod bloemen tegen een vooraf vastgestelde prijs aan te bieden aan uw klanten.

De levering aan u vindt plaats via de reguliere klokdistributie. Klokvoorverkoop biedt u zekerheid ten aanzien van partij en prijs van een breed assortiment, in vooral kleine hoeveelheden.

Vanaf het begin van de pilot van FloraHolland is Uniware bij dit project betrokken. Samen met veiling en onze klanten hebben we het idee verder uitgewerkt en toegepast. Uniware Computer Systems realiseerde als eerste een directe (realtime) koppeling tussen het aanbod van de kwekers en de webshops van de exporteurs, zodat de klanten zonder enige omweg in de hun vertrouwde webshop hun bloemen uit de klokvoorverkoop kunnen kopen.
Highlights

FloraConnect® EWS

Het FloraConnect® Grower sy­steem is sinds release 12.9 voor­zien van een uit­ge­breid Early Warning System .

Er bestond al langer de wens om de stan­daard aan­we­zi­ge track & trace func­tio­na­li­teit van het FloraConnect® systeem op een meer toe­gan­ke­lijke manier voor de ge­bruikers te pre­sen­te­ren.

lees verder


1
Contact
Uniware Computer Systems B.V.
Beugsloepweg 20
3133 KV Vlaardingen
Nederland
tel: +31 10 28 54 220
fax: +31 10 28 54 230
e-mail: info@uniware.nl
© 2000 - 2021 by Uniware Computer Systems B.V. Privacy Policy Disclaimer Sitemap