Inloggen
BEDRIJFSPROFIEL
 
Uniware Computer Systems B.V. is een zelfstandige Nederlandse onderneming die sinds haar oprichting in 1986 automatiseringsdiensten levert voor de bloemen- en plantenbranche.
 
Veelzijdig en praktisch ingesteld     
Goed opgeleide vakmensen houden zich bezig met de meest uiteenlopende aspecten van de automatisering. Veelzijdigheid is daarom een eerste vereiste voor de medewerkers van Uniware. Een praktische instelling staat daarbij garant voor een resultaat-gerichte aanpak. Het is tenslotte het resultaat waar alles om draait!
 
Nuchtere aanpak     
Hoewel het enthousiasme voor nieuwe ontwikkelingen ons als automatiseerders is aangeboren en het genieten van technische snufjes en hoogstandjes ons in het bloed zit, blijven we toch in de eerste plaats nuchtere Hollanders met een duidelijke voorkeur voor de "no-nonsense" aanpak. Dit garandeert een weloverwogen keuze bij het toepassen van nieuwe methoden en technieken.
 
Degelijk, deskundig en vertrouwd     
Uniware hecht veel waarde aan betrouwbaarheid en kwaliteit. Op die punten worden geen concessies gedaan. Niet als het gaat om de keuze voor hardware en/of software, maar ook niet als het gaat om de zorg waarmee een project omringd wordt. Onze opdrachtgevers moeten ook achteraf volledig tevreden kunnen zijn. Daarom biedt Uniware een veelzijdig en compleet dienstenpakket, verzorgd door vakmensen met een ruime ervaring in automatiseren, maar ook met een degelijke kennis van de bloemen- en planten-branche.
 
Integrale totaalaanpak
De modernste technieken en methoden komen pas goed tot hun recht indien ze volledig worden afgestemd op de gebruiker. Nauw overleg tussen de opdrachtgever en de uitvoerders is daarom van groot belang waarbij soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Uniware wil daarbij graag een kritische toehoorder en een praktische raadgever zijn.
Omdat de diverse systemen zowel wat betreft hardware als software steeds meer met elkaar verweven raken wordt een integrale aanpak van de automatisering steeds belangrijker.      
 
Het door Uniware geboden concept gaat uit van deze integrale aanpak met een aantal duidelijk voordelen:
  • betere kwaliteitsbeheersing
  • de complete coördinatie in één hand
  • scherpere prijsstelling

Complete projectbegeleiding     
Het uitvoeren van een automatiseringsproject vraagt een zorgvuldige voorbereiding en een voortdurende, goede nazorg. Vandaar dat Uniware bij voorkeur al in een vroeg stadium bij het project betrokken wordt, zodat er ideeën en alternatieven kunnen worden aangedragen en de wensen enerzijds op de mogelijkheden anderzijds afgestemd kunnen worden.
Per project wordt een projectteam samengesteld. De projectleider is het vaste aanspreekpunt. Technisch en all-round als hij is, vormt hij de spil waaromheen het team draait. Hij is degene die organiseert, coördineert en controleert.
Uniware voert de projecten bij voorkeur uit in een constructie waarbij de verantwoordelijkheid door de opdrachtgever en Uniware als partners gedragen wordt. Indien nodig kan Uniware ook de volledige projectverantwoording op zich nemen.
 
Afspraak = afspraak     
Een planning wordt niet voor niets gemaakt, die moet gehaald worden! Daarom moet een planning realistisch zijn en in goed overleg met alle betrokkenen gemaakt worden. Vaak zijn ook anderen op hun beurt weer van deze planning afhankelijk. De opdrachtgever kan op de volle inzet en flexibele instelling van Uniware rekenen om samen de klus te klaren!
 
Korte communicatielijnen     
Het vlot nakomen van afspraken vereist een goede bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van alle betrokkenen, zodat snel en adequaat gereageerd kan worden op onverwachte ontwikkelingen. Uniware is een onderneming met een platte organisatie structuur, waardoor de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het niveau liggen waar ze thuishoren.
 
Mensen met hart voor hun vak
De medewerkers van Uniware werken met hart en ziel voor een onderneming die de ambitie en mogelijkheden heeft om uit te groeien tot een van de belangrijkste aanbieders van automatiseringsdiensten in de branche. Door hun vakmanschap doorlopend te toetsen aan de praktijk, door opleidingen te volgen en steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan blijft de motivatie op een zeer hoog peil.

Referenties, ons visitekaartje     
We zijn trots op ons vak en op de projecten die we tot nu toe mochten realiseren. Graag laten we zien op welke manier onze kijk op automatiseren in de praktijk tot resultaten leidt. Onze opdrachtgevers (partners) werken hier graag aan mee. Wie beter dan zijzelf kunnen vertellen hoe onze aanpak bevalt.
 
De puntjes op de i
Uniware zet graag de puntjes op de i van informatie technologie. Niet zomaar omdat het aardig klinkt, maar omdat we er van overtuigd zijn dat alleen een voortdurend streven naar perfectie het resultaat kan opleveren dat onze partners graag zien.         

 


Contact
Uniware Computer Systems B.V.
Beugsloepweg 20
3133 KV Vlaardingen
Nederland
tel: +31 10 28 54 220
fax: +31 10 28 54 230
e-mail: info@uniware.nl
© 2021 by Uniware Computer Systems B.V. Privacy Policy Disclaimer Sitemap